EdiGreen | Giải pháp giám sát chất lượng không khí hàng đầu thế giới | Global English - Business Solution

Không khí trong lành - Cuộc sống tốt hơn

#EdiGreenForEnvironment

 
 

EdiGreen là gì

Dòng sản phẩm Kiểm soát Chất lượng Không khí EdiGreen được thiết kế để mang lại cuộc sống chất lượng cao cho cộng đồng, và đem lại lợi nhuận định kỳ chắc chắn cho các nhà quản lý dòng sản phẩm Kiểm soát Chất lượng Không khí EdiGreen. Ba lợi ích mang lại bao gồm:

 • EdiGreen Monitor

  Hệ thống phát hiện chất lượng không khí thông minh cung cấp dữ liệu cảm biến môi trường nhanh chóng, chính xác và nhất quán để giúp cộng đồng hiểu được chất lượng không khí xung quanh.

 • EdiGreen
  Cloud

  Kiến trúc đám mây theo Module an toàn, có khả năng thích nghi và tùy biến được thiết kế và tương thích với nhiều ứng dụng IoT, có khả năng mở rộng trong tương lai đến những dịch vụ đám mây đang thịnh hành.

 • Phân tích
  Big Data

  Dữ liệu không khí thu thập và nhìn thấy được trên bản đồ, biểu đồ và đồ thị, dữ liệu lớn có thể được phân tích và sử dụng cho công việc nghiên cứu và ứng dụng trong cộng đồng.

Ứng dụng giải pháp Kiểm soát Chất lượng Không khí toàn diện cho các thị trường theo ngành dọc

Xây dựng Kiểm soát theo Thời gian thực về Chất lượng Không khí (Outdoor và Indoor)

Khám phá Dữ liệu trực quan

Hàng triệu trạm cảm biến EdiGreen dựa trên cùng nền tảng phương pháp, cung cấp, phân tích và mã hóa dữ liệu một cách trực quan. Dữ liệu có thể phù hợp với những yêu cầu của nhiệm vụ phân tích cụ thể cho những thiết bị và địa điểm khác nhau.

Nhà cung cấp giải pháp toàn diện

EdiGreen cung cấp những giải pháp kiểm soát chất lượng không khí sáng tạo cho phép khách hàng và đối tác của chúng tôi có sản phẩm được thiết kế tích hợp, bao gồm phát triển ứng dụng, hệ thống quản lý dữ liệu và những dịch vụ đám mây cho những chương trình phát triển toàn cầu.

EdiGreen Được cung cấp bởi Edimax 

 • Cung cấp dữ liệu theo thời gian thực

 • Triển khai tại hơn 30 Quốc gia

 • Lặp đặt hơn 3600 Trạm

Những Dự án thành công điển hình

 • Tại Đài Loan

  Một chương trình thí điểm được khởi xướng với chính quyền thành phố, bằng việc xây dựng một hệ thống sinh thái IoT đã khiến nâng cao nhận thức trong cộng đồng về chất lượng không khí khu vực

 • Hàn Quốc

  Mô hình thương mại IoT bền vững được sáng tạo trong chương trình "làm môi trường của chúng ta tốt hơn"

 • Các thị trường mới nổi khác

  Thúc đẩy giáo dục về môi trường và phát triển những thành phố có sức sống tốt hơn với chính phủ thông qua những đối tác khu vực

 

EdiGreen AirBox

Contact Us

Giải pháp Kiểm soát chất lượng không khí thông minh

AI-1001W V2

 • Điện toán đám mây: Nối với một mạng lưới đám mây tiên tiến 24/7 do đó bạn có thể kiểm soát dữ liệu bất kỳ thời gian nào và bất kỳ đâu.
 • Đẩy lên những thông báo: Nhận được ngay lập tức những cảnh báo khi những cấp độ PM2.5, nhiệt độ và độ ẩm nguy hiểm.
 • Tính chính xác: Nhận được dữ liệu thời gian thực chính xác tại vị trí hiện thời của bạn thay thế cho mức trung bình của khu vực.
 • Phân tích: Lấy dữ liệu qua những khu vực khác nhau để hiểu xu hướng, nhận dạng những điểm nóng ô nhiễm hoặc theo dõi sự cải tiến theo thời gian.

Tải về ứng dụng EdiGreen

Contact Us

Feel free to contact EDIMAX representative to find out more where to buy or how the EDIMAX solutions and products can benefit your business and customers.

* Your Name
* E-Mail
* Company
* Industry
* Country
* I am the

* I am interested in


* Need more information of
* How do you know this event?
Subject
Message
* Verification Code


(The verification code is not case-sensitive)
 
Send